Information omkring Bilsyn

Bilsyn og synstyper

Her kan du finde information omkring de forskellige synstyper inkl. krav og vejledning.

Om det periodiske syn 

Færdselsstyrelsen sender indkaldelsen til det periodiske syn digitalt – via e-Boks. Du vil modtage indkaldelsen 8 uger inden, dit køretøj skal være synet og godkendt.

Hvornår skal mit køretøj til syn?

Hvornår dit køretøj skal til syn afhænger af, hvilken type køretøj du har. For eksempel skal en almindelig personbil til periodisk syn fire år efter, at den er blevet indregistreret første gang og herefter hvert 2. år (periodisk syn). 

Hvor får jeg køretøjet synet?

Når du har modtaget indkaldelsen fra Færdselsstyrelsen, kan du bestille tid til syn hos os. Hvis dit køretøj har et aftageligt anhængertræk, skal du huske at medbringe dette til synet. 

Hvad bliver tjekket ved et periodisk syn?

Ved syn af dit køretøj foretager vi en kontrol af, om køretøjet er i god stand i henhold til de tekniske regler. Køretøjet bliver kontrolleret for fejl, der kan påvirke vores miljø og sikkerheden på vejene. 

1.    For at fastholde sikkerheden på vejene, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, som bl.a. hjulophæng og støddæmpere.

2.    For at sikre et bedre miljø, bliver der foretaget en kontrol af køretøjets
røg-, kulilte- og støjudledning. 

Et syn bliver afsluttet med, at vi udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire mulige resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt. 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at få mit køretøj synet?

Hvis du ikke ønsker at få synet dit køretøj, skal du i stedet afmelde det i Køretøjsregistret. Det gør du ved at aflevere dine nummerplader hos en godkendt nummerpladeoperatør, som vi er, eller hos et af SKATs motorcentre. Du kan læse mere om dette på SKATs hjemmeside. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke får synet mit køretøj til tiden?

Hvis du ikke får synet dit køretøj inden for synsfristen, overtræder du loven om godkendelse og syn af køretøjer, og vil derfor modtage et bødeforlæg på 2000 kr. 

Hvad sker der, hvis jeg har solgt mit køretøj, men stadig har modtaget Færdselsstyrelsens indkaldelse?

Hvis du har solgt dit køretøj, men alligevel har modtaget en indkaldelse til syn fra Færdselsstyrelsen, er det fordi du stadig står registreret som bruger i Køretøjsregistret. Du skal derfor kontakte skat for yderligere oplysninger. 

Kan jeg få udsat fristen for syn?

Det er ikke muligt at få udsat synsfristen, når fristen er overskredet. Herudover kan fristen kun udsættes i helt særlige tilfælde, som f.eks. hvis du kan dokumentere, at dit køretøj er blevet stjålet.

Link til Færdselsstyrelsen officielle side omkring periodisk syn

Dit køretøj skal til et registreringssyn, hvis der er foretaget konstruktive ændringer eller andre registreringspligtige ændringer ved køretøjet eller hvis det skal indregistreres.

Hvis køretøjet skal indregistreres

Du skal have registreringssynet dit køretøj, hvis:

·      Dit køretøj har været afmeldt i mere end 1 år

·      Du har købt et brugt køretøj, som ikke er blevet synet og godkendt inden for de seneste 2 år

·      Du har købt et nyt køretøj uden typegodkendelse

·      Du har købt et brugt importeret køretøj, som skal indregistreres

Forud for indregistreringen skal dit køretøj gennemgå et registreringssyn. Efter registreringssynet skal du sørge for, at køretøjet bliver indregistreret hos Motorstyrelsen. Det gør du ved at aflevere de dokumenter, som du har modtaget i forbindelse med registreringssynet, til en godkendt nummerpladeoperatør, som vi er, eller til et af Motorstyrelsens motorcentre. Du kan læse mere om dette på Motorstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved køretøjet

Hvis du har foretaget konstruktive ændringer ved dit køretøj, skal det gennemgå et registreringssyn. Konstruktive ændringer omfatter ændringer ved styretøj, bremser, motor, hjul, fjedrer, karrosseri m.v. Det kan også være ændringer på mere end 50 kg af køretøjets egenvægt eller køreklar vægt.

Hvis du har foretaget registreringspligtige ændringer ved køretøjet, eller ønsker at ændre køretøjets art og anvendelse

Dette kan f.eks. være ved montering af træk til synsfri sammenkobling, eller hvis et køretøjs art og anvendelse ønskes ændret som f.eks. hvis en personbil til privat personkørsel er ombygget til en varebil til godstransport.

Hvor får jeg køretøjet synet?

For at få foretaget et registreringssyn skal du bestille tid hos os. Husk allerede ved tidsbestillingen at oplyse, hvorfor du ønsker et registreringssyn, så vi kan informere dig, hvis der gælder særlige forhold.

Til registreringssynet skal du medbringe køretøjets registreringsattest. Ved modtagelsen af den nye registreringsattest anbefaler vi, at du kontrollerer følgende:

·      Ejer og bruger er korrekt angivet

·      Navne og adresser er rigtige

·      Stelnummer og registreringsnummer stemmer overens med bilen

·      At anvendelsen er korrekt (står bilen f.eks. fortsat til udlejning uden fører eller taxikørsel, selvom den bruges til privatbrug)

·      At godkendelsesdatoen er indsat som ‘valgfri synsdato’

·      Trækkrog er registreret. På registreringsattesten vil der da oftest stå ‘synsfri sammenkobling

Er der fejl på registreringsattesten, skal du straks kontakte motorekspeditionen på skattecenteret, så fejlen kan blive rettet.

Hvad bliver tjekket ved et registreringssyn?

Ved et registreringssyn kontrolleres de sikkerhedsmæssige forhold. Det gælder blandt andet styretøj, bremser, lygter og reflekser samt bærende dele som for eksempel hjulophæng, støddæmpere og dæk. Desuden kontrolleres køretøjets miljømæssige stand for eksempel udledning af røg og kulilte samt generel støj.

Link til Færdselsstyrelsen officielle side omkring registreringssyn

Hvad kontrolleres ved et omsyn:

Vi kontrollere de ting som står beskrevet på din synsrapport, så de levet op til lovens krav inden for sikkerhed og miljø. Dette er ikke noget som du behøver at bestille tid til, da det ikke tager så lang tid.

Hvor lang tid har jeg til at få omsynet mit køretøj:

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også, hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.

Kan jeg få udskudt fristen for omsyn:

Ved omsyn og genfremstilling kan fristen ikke forlænges.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke ønsker at få mit køretøj omsynet:

Hvis du ikke ønsker at få dit køretøj omsynet, skal du afmelde dit køretøj, ved at aflevere dine nummerplader til os.